OP VULKA TAPE

Technické údaje:
Samovulkanizační páska je nelepicí páska z polyisobutylenu, která má při mírném protažení
schopnost samosvaření.
Materiál nosiče polyisobutylen (PIB)
Liner černá PE fólie
Barva černá
Síla pásky 0,5 mm
Prodloužení při přetržení 600%
Elektrická průraznost 40 kV/mm
Měrný odpor 1013 Ω-m
Specifická odolnost proti vodě, chemikáliím
Teplotní odolnost -40 až 90 °C
Skladovací teplota 5 až 25 °C
Aplikační teplota od 5 °C

Všeobecně:
Samovulkanizační páska je odolná vůči chemikáliím a vodě, má elektrickou průraznost 20kV, je UV stabilní – nabízí tak skvělé izolační a těsnící vlastnosti, díky kterým je vhodná pro opravy a těsnění u automobilů a motocyklů, člunů, karavanů, v elektrotechnice na izolaci kabelů a jejich spojování. Uplatnění najde i v domácnosti.

Samovulkanizační pásky nejsou lepicí pásky. Jsou založené na speciálním kaučukovém materiálu zvaném polyisobutylen. Při protažení odmotávané pásky přibližně o 50% dochází ke změně na homogenní hmotu a tzv. samosvaření

Rozměry:
Délka: 10m
Šíře: 19, 25, 38mm

Balení:

 • 19mm – skl.č.:121719
 • 25mm – skl.č.:121725
 • 38mm – skl.č.:121738

OP BLU TAPE

Technické údaje:
BLU TAPE je vícevrstvá hliníková fólie odolná proti přetržení, jednostranně opatřená vrstvou silně lepivého butylkaučukového lepidla.
Materiál nosiče vícevrstvá polyester-hliníková fólie
Lepidlo extrudovaný bytylkaučuk
Barva stříbrná fólie, šedý butylkaučuk
Tloušťka nosiče 0,025 mm
Tloušťka celkem cca 1 mm
Pevnost v tahu 60 N / 25 mm
Prodloužení do přetržení 20 %
Lepivost na oceli 15 N / 25 mm
Přilnavost pásky velmi dobrá
Odolnost proti stárnutí velmi dobrá
Odolnost proti vodě dobrá
Teplotní odolnost -30 až 80 °C
Skladovací teplota 5 až 25 °C
Aplikační teplota od 10 °C

Všeobecně:
Butylové pásky jsou založené na extrudovaném butylkaučuku.

Mezi základní vlastnosti tohoto materiálu patří:

vysoká přilnavost a lepivost
velmi dobře drží na dřevu, zdivu, betonu, kovech, fóliích a dalších materiálech
trvalá odolnost proti vodě a stárnutí
vysoká elastičnost
Díky těmto vlastnostem se butylové pásky hodí především k izolaci a utěsňování nejrůznějších materiálů především ve stavebnictví, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Existuje více druhů butylových pásek s různými vlastnostmi, jejich nasazení obecně je tak velmi široké.

Butylové pásk y nejsou vhodné pro použití na mechanicky namáhané spoje. Nejsou také odolné vůči různým chemikáliím, např. ředidlům nebo olejům. Při lepení gumy a plastů otestujte vhodnost použití butylové pásky, aby nepoškodila lepený podklad.

Rozměry:
Délka: 10m, Šíře: 50, 75, 100mm

Použití:
Hliníková butylová páska je pružná těsnící lepicí páska. Je to
inteligentní spojení plastohliníkové fólie a silné šedé
butylkaučukové vrstvy. Mezi její základní vlastnosti patří
odolnost proti UV-záření, parotěsnost, plynotěsnost, odolnost
proti přetrhnutí, díky nimž nabízí mnohostranné použití.
Velice dobře drží na plastech, zdivu, dřevu, betonu i kovovém
povrchu.

Vhodné použití:
izolace plechového opláštění
utěsňování potrubí, ventilace, klimatizace, kanalizace
oprava a slepování parotěsných fólií
oprava skleníků, zimních zahrad
utěsňování spár
BLU TAPE pásku lepte na suché odmaštěné povrchy zbavené nečistot a prachu. Pásku nenatahujte, volně ji odvíjejte. Přiložte ji a přitlačte na lepený povrch – čím více přitlačíte, tím
větší přilnavosti dosáhnete. Betonový a jiný podobný podklad doporučujeme předem napenetrovat, zvýšíte tím spolehlivost lepeného spoje a jeho trvanlivost. Před použitím na plasty nebo gumu vyzkoušejte jejich vzájemnou snášenlivost s lepící butylkaučukovou vrstvou.

Balení:

 • 50mm – skl.č.:161050
 • 75mm – skl.č.:161075
 • 100mm – skl.č.:161010

OP UNI TAPE

Technické údaje:
Pěnová oboustranná páska OP UNI TAPE je vyrobena z pěnového polyetylénu oboustranně opatřeného lepivou vrstvou ze syntetického kaučuku. Jako liner je použit silikonový papír.

Materiál nosiče pěnový polyetylén
Lepidlo syntetický kaučuk (hot-melt)
Liner zelený silikonový papír
Barva černá
Tloušťka celkem cca 1 mm (bez lineru)
Lepivost na oceli 500 g / 25 mm (po 24 hodinách)
Přilnavost pásky velmi dobrá
Pevnost v tahu 100 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení 150 %
Teplotní odolnost -20 až 70 °C
Skladovací teplota 5 až 25 °C
Aplikační teplota od 10 °C

Všeobecně:
Pěnová oboustranná páska OP UNI TAPE je určená k lepení ozdobných a ochranných lišt, štítků a emblémů, konektorů, čidel z různých materiálů na převážnou většinu dostupných povrchů. Páska je UV stabilní, odolná proti vodě a vysoce lepivá. Je možné ji použít jako
běžnou montážní pásku, oproti které se vyznačuje vyšší lepivostí.

Rozměry:
Délka: 10m
Šíře: 12, 15, 19, 25mm

Balení:

 • 12mm – skl.č.:121712
 • 15mm – skl.č.:121715
 • 19mm – skl.č.:121719
 • 25mm – skl.č.:121725

OP EXPAN TAPE

OP EXPAN TAPE je určena k utěsnění proti hluku, zatékání, prachu, průvanu a zabraňuje vzniku tepelných mostů.
K výrobě této těsnící jednostranně lepící pásky je použito polyuretanové pěnové hmoty, která je modifikována impregnací na bázi akrylátového polymeru.
Jedná se o speciálně impregnovanou těsnicí pásku, dodávanou v komprimovaném stavu.
Je určena k utěsněni proti hluku, zatékání, prachu, průvanu a zabraňuje vzniku tepelných mostů.
Používá se při utěsňovaní styčné spáry pasových oken, dilatačních spár mezi otvorovou vyplní a přilehlou konstrukci, nebo jako těsnicí vymezovací páska v průmyslu.
Páska není UV stabilní.

Technická specifikace
Vlastnosti Norma Klasifikace
Třída hořlavosti DIN 4102 B2, normálně zápalná (P-NDS-04-266)
Součinitel teplotní vodivosti DIN EN 12667 λ= 0,045 W/m • K
Součinitel difúzního odporu DIN 52 615 μ≤100
Teplotní odolnost -30 °C až +90 °C
Zařazení dle EN 18 542 BG2
Těsnost vůči zatékání EN 1027 do 300 Pa
Snášenlivost se stavebními materiály DIN 52453 dobrá s běžnými stavebními materiály
Skladovací doba 12 měsíců
Barva šedá

Forma dodání
Šírka těsněné spáry / houbka pásky (mm) Délka (m)
2-3 x 10 Role 18 m
5-9 x 15 Role 7 m
8-15 x 20 Role 5 m

FLEGSEALTAPE

je unikátní, opravná páska s vysokou účinností.
Dvojnásobné až trojnásobné natažení pásky s 50% překrytím vytvoří trvalou, pevnou a homogenní vrstvu,
která odolá teplotnímu rozpětí od -50°C do + 260°C, vlhkosti, vodě a tlaku až do 8 bar.
Její materiálový charakter umožňuje izolovat
různé druhy výrobků, nářadí, kabelů, hadic a podobně,
proti elektrickému napětí, UV záření a chemickému působení

Použití
Opravná páska Flegsealtape má široký rozsah využití pro
opravy poškozených vodovodních rozvodů, potrubí, elektro
instalačních kabelů, vzduchotechniky a klimatizace. Poskytuje
protiskluzovou vrstvu rukojetí u ručního nářadí. Pro finální použití
odstřihněte potřebný kus opravné pásky Flegsealtape,
odstraňte krycí folii a obtočte kolem opravovaného místa.
Pásku natáhněte minimálně na dvojnásobnou délku a obtá-
čejte opravované místo s 50% překrytím. Opravené místo pro
lepší pevnost a přilnavost stiskem utáhněte. Při opravách vysokotlakých
úniků je nutno pásku natáhnout na maximální
hodnotu tj. 300%.

Technické údaje
Teplotní odolnost -50°C až 260°C
Roztažnost dle ASTM D412 min. 300%
Pevnost v tahu dle ASTM D412 min. 700 psi
Tlaková odolnost max. 8 bar
Odolnosti vůči vlhkosti vynikající
Odolnosti vůči UV záření vynikající
El. izolační vlastnosti vynikající
Chemická odolnost velmi dobrá
Tvrdost Shore A při pokojové
teplotě po vytvrzení
po 24 hodinách 50 – 60
Rozměry šířka 25,4mm
délka 3m
tloušťka 0,5mm.
Barva červená, černá

OP ADHESIVE

je páska tvořená transparentním polyesterovým nosičem, který je pokrytý modifikovaným akrylovým lepidlem po obou stranách.
Celková tloušťka pásky bez krycí folie je 0.2mm. Díky modifikovanému akrylovému lepidlu je páska vhodná k použití jak v interiéru, tak v exteriéru. Je opatřena červenou silikonovou folií, která zajišťuje snadnější manipulaci než je tomu u pásek opatřených silikonovým papírovým linerem.
Má výbornou odolnost vůči UV záření, odolává stárnutí, extrémně vysokým teplotám od -40°C do +160°C, vodě a většině chemikálií. Je vhodná k lepení různých materiálů jako je kov, sklo, dřevo, textil, papír, většina umělých hmot, lakované materiály, lamináty apod.
Používá se například v automobilovém průmyslu k lepení ABS plastových dílů, lepení skel do zpětných zrcátek, lepení ozdobných dílů v nábytkářském nebo reklamním průmyslu,
laminování pěnových hmot, pryží a EPDM, při šití textilu, lepení kartonů, papíru, fotografií apod.

Technická specifikace
Lepidlo: modifikovaný akrylát
Nosič: polyester
Ochranný film: červený polyproylen, tloušťka 60 mikronů
Barva: průhledná
Odolnost vůči působení teploty: >175 °C
Odolnost vůči působení UV-záření: OK
Gramová váha ochranného filmu: 65 g/m2
Celková tloušťka bez ochranného filmu: 500 mikronů
Pevnost v tahu: 3,9 kg/cm2
Pevnost ve smyku: 3,9 kg/cm2

Balení:

 • 12mm/5m
 • 19mm/5m