FLEGPURE

Flegpure je vysoce účinný, čistý, nekorozivní, čistící prostředek určený na čištění elektrických a elektronických zařízení, kontaktů, čidel a dalších komponentů. Odstraňuje oleje, tuky, prach a ostatní nečistoty , rozpouští zbytky tavidel. Flegpure obsahuje vysoký podíl isopropilalkoholu, díky němuž dosahuje velmi dobrého čistícího účinku s rychlím efektem odpaření. Při aplikaci prostředku Flegpure nedochází k materiálovému narušení plastových částí čištěného dílu včetně izolací. Jeho použití je určeno pro elektrická a elektronická zařízení odpojená od napětí. Flegpure nevyžaduje ani v uzavřených prostorách žádný zvláštní pracovní ani bezpečnostní režim.Před použitím si přečtěte Bezpečnostní list.

Balení:

 • 500ml

Soubory ke stažení:

 • Bezpečnostní list  (pdf)
 • Technický list  (pdf)

OP THERMUX

Technické údaje:
Rozsah pracovních teplot -55 °C až +110 °C
Barva Černá
Teplota smršťování +80 °C
Poměr smrštěni 3:1
Pevnost v tahu 9 Mpa (kg/cm2) ISO 37
Elektrická pevnost 12 MV/m (min) IEC 243
Roztažnost 300 % (min) ISO 37
Odolnost proti chemikaliím 24 hod při 23 °C ISO 37

Všeobecně:
OP THERMUX je speciální teplem smrštitelná, dvouvrstvá hadice s vnější ochrannou vrstvou vyrobenou z molekulárně ze síťovaného polyolefinu a vnitřní vrstvou z tavitelného lepidla. Tato kombinace použitých materiálů zaručuje dokonalé spojení vodičů s jejich izolační ochranou v jedné pracovní operaci. OP THERMUX je smrštitelný materiál v poměru 3:1. Po zahřátí
a následném smrštění si tento jedinečný produkt zachovává svou stálou pružnost a ohebnost. Je velmi odolný proti opotřebení.

Balení:
OP THERMUX se dodává v délce 1,22 m v sedmi průměrech.
Velikosti před a po smrštění:
3/1, 6/2, 9/3, 12/4, 19/6, 24/8, 40/13

Použití:
OP THERMUX se používá k vodotěsnému spojení kabelů, koncovek, svorek, izolaci vodičů, výrobě izolovaných kabelovýchsvazků, ochraně elektroinstalace a elektrosoučástek v autoopravárenství apod. Za určitých okolností je vhodný k opravám nízkotlakých hadic a trubek. Dokonale kopíruje tvar podkladového materiálu, proto jej lze použít i k ochraně závitových spojů. Pro použití výrobku OP THERMUX vycházíme z průřezu spojovaného vodiče tak, aby byla vždy zachována 2/3 smrštitelnost z původního průměru použité smršťovací hadice. Konce vodičů odizolujeme, spojíme dohromady a provlékneme vhodným rozměrem hadice, který by měl na stranách spoje přesahovat cca 3 cm. Horkovzdušným zdrojem (nebo plamenem) smrštíme hadici od středu ke kraji tak, až na koncích vytéká vnitřní vrstva lepidla. Po takto provedené operaci necháme spoj vychladnout.

OP THERMUX chrání před působením různých vlivů, jako jsou, oleje, pohonné látky, barvy, voda, sůl, kyselé i zásadité prostředí, UV záření apod. Má vynikající přilnavost díky tavnému lepidlu k celé řadě termoplastických materiálů, polyetylénu, kovům, mědi, oceli a hliníkovým slitinám.

Balení:

 • prům.3mm – skl.č.:121103
 • prům.6mm – skl.č.:121106
 • prům.9mm – skl.č.:121109
 • prům.12mm – skl.č.:121112
 • prům.19mm – skl.č.:121119
 • prům.24mm – skl.č.:121124
 • prům.40mm – skl.č.:121140

Soubory ke stažení:

OP VULKA TAPE

Technické údaje:
Samovulkanizační páska je nelepicí páska z polyisobutylenu, která má při mírném protažení
schopnost samosvaření.
Materiál nosiče polyisobutylen (PIB)
Liner černá PE fólie
Barva černá
Síla pásky 0,5 mm
Prodloužení při přetržení 600%
Elektrická průraznost 40 kV/mm
Měrný odpor 1013 Ω-m
Specifická odolnost proti vodě, chemikáliím
Teplotní odolnost -40 až 90 °C
Skladovací teplota 5 až 25 °C
Aplikační teplota od 5 °C

Všeobecně:
Samovulkanizační páska je odolná vůči chemikáliím a vodě, má elektrickou průraznost 20kV, je UV stabilní – nabízí tak skvělé izolační a těsnící vlastnosti, díky kterým je vhodná pro opravy a těsnění u automobilů a motocyklů, člunů, karavanů, v elektrotechnice na izolaci kabelů a jejich spojování. Uplatnění najde i v domácnosti.

Samovulkanizační pásky nejsou lepicí pásky. Jsou založené na speciálním kaučukovém materiálu zvaném polyisobutylen. Při protažení odmotávané pásky přibližně o 50% dochází ke změně na homogenní hmotu a tzv. samosvaření

Rozměry:
Délka: 10m
Šíře: 19, 25, 38mm

Balení:

 • 19mm – skl.č.:121719
 • 25mm – skl.č.:121725
 • 38mm – skl.č.:121738

Soubory ke stažení:

OP FLUX

Technické údaje:
Izolační odpor: 1×10 W/cm za min 9
Rozsah provozních teplot -55 °C až +125 °C
Barva – průhledná (kroužky dle barevného kódu)
Teplota instalace + 180 °C
Typ pájky dle ANSI J-STD-006
Typ tavidla dle ROL 1 dle ANSI J-STD-004

Všeobecně:
OP FLUX je teplem smrštitelná pájecí spojka vyrobená z radiačně ze síťovaného polyolefinu s prstencem pájky a tavného lepidla, které slouží k následnému dokonalému utěsnění pájeného spoje. Jednou pracovní operací vytvoříme čtyři současné kroky: spojení vodičů, pájení,
izolování a utěsnění. Spojené materiály se vyznačují vysokou pevností v tahu. OP FLUX je vhodný pro spojení dvou lankových měděných pocínovaných nebo čistých vodičů.

Rozměry:
Červená – 0,5 – 1,5mm
Modrá – 1,5 – 2,5 mm
Žlutá – 3 – 6 mm
Průhledná: 0,2 – 0,75mm
Sáčky po 100 ks

Použití:
OP FLUX najde využití v celé řadě servisních, výrobních, opravárenských dílnách a autoservisech. Při výrobě a opravách kabeláže, k elektroinstalaci na technice a zařízení.
Svou vysokou kvalitu prokáže OP FLUX při elektrikářské, elektroinstalační a elektronické činnosti pro spojování vodičů s důrazem na dokonalou těsnost spoje proti vodě, páře a vzdušné vlhkosti. Konce vodičů odizolujeme cca10mm spojíme dohromady, nebo dáme vedle sebe a provlékneme vhodným rozměrem spojky. Horkovzdušným zdrojem (nebo plamenem) lehce zahřejeme cínovo – stříbrný střed spojky, dokud nedocílíme dokonalého roztavení a zatečení pájky , čímž dojde k fixaci spojovaných vodičů a snazšímu proletování. Následně
zahřejeme kraje spojky s tavným lepidlem. Tekuté lepidlo pevně obemkne izolaci vodiče a zabrání eventuálnímu vniku vody, vlhkosti apod. při provozu. Po takto provedené operaci necháme spoj vychladnout.

Balení:

 • červená – skl.č.:121805
 • modrá – skl.č.:121815
 • žlutá – skl.č.:121830

Soubory ke stažení:

Fleggrease CU

FLEGGREASE CU je syntetická, vysokotlaká a vysokoteplotní, montážní medená pasta. Vyniká nízkým opotrebením a výbornou odolností vuci povetrnostním podmínkám, vode, páre a solným výparum. Snáší velice dobre i extrémní teplotní rozdíly ( – 30°C až + 1100°C). Poskytuje výbornou antikorozní ochranu. Výrazne snižuje materiálové opotrebení a prodlužuje mazací cykly. Urcená pro vysoce namáhané díly a jako montážní pasta na šroubové spoje.

Balení:

 • 400ml

Soubory ke stažení:

 • Bezpečnostní list (pdf)
 • Technický list (pdf)

FLEGMULTIOIL

Charakteristika:
Multifunkční sprej s obsahem světlé žluté až slabě nahnědlé kapaliny, která je tvořena směsí vysokorafinovaných kapalných uhlovodíků, aditiv a inhibitorů. Nízká viskozita kapaliny zaručuje kapilární efekt s dobrou pronikací a vzlínací schopností i do nejjemnějších pórů materiálu. FLEGMULTIOIL je určen ke konzervaci kovových dílů a součástek. Účinný v oblasti čištění a ošetření všech výrobků ze železných kovu, legovaných i nelegovaných ocelí.

Použití:
Velmi dobré využití najde přípravek FLEGMULTIOIL jak v oblasti výroby, opravárenství, údržbě, servisní a hobby činnosti. Díky vysoké vzlínavé schopnosti, uvolňuje šroubové spoje a matky, rozpouští korozi v počátečním stadiu, ostatní stupně zastavuje a konzervuje. Vzhledem k výborným hydrofobním vlastnostem dobře odpuzuje vodu a vlhkost. Čistící schopnost přípravku spojená s účinnou konzervační ochranou a dlouhodobou účinností, splňuje ta nejnáročnější kritéria profesionálních výrobních, servisních, a dílenských provozu. FLEGMULTIOIL má univerzální využití v průmyslových odvětvích k těmto účelům – ochrana povrchu kovu před korozí, konzervační účinek proti oxidaci, uvolňováni zatuhlých šroubů, čepu, matic, armatur a spojů, odpuzováni vlhkosti z el. a mech. kontaktu, mazáni a čištěni všech druhů řetězů, zámku, zbrani, strojního zařízení, součástek atd.

Balení:

 • 500ml

Soubory ke stažení:

 • Bezpečnostní list (pdf)
 • Technický list (pdf)

FLEGPOWER

Flegpower je synergická směs organického rozpouštědla a povrchově aktivní látky zvyšující její účinnost a zároveň působící jako deemulgátor.Při použití nízkoaromatického organického rozpouštědla typu „ white spirit“splňuje expoziční limity sledovaných škodlivin. Deemulgátor urychluje separaci rozpouštědla od vody v případě úniku do odpadních vod,čímž splňuje normovaná kriteria pro moderní odlučovače ropných látek. Flegpower  má vinikající odmašťovací a čistící schopnost s vysokým efektem rozpouštění tuků,olejů,vazelín,ale i různých druhů lepidel,dehtů a asfaltů. Přípravek Flegpower s obsahem speciálních tenzorů zaručuje následnou rychlou separaci nečistot s vysokou čistící schopností. Flegpower je vodou nemísitelná směs,hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti

Balení:

 • 5l – skl.č.101505
 • 10l – skl.č.101510
 • 20l – skl.č.:101520
 • 200l – skl.č.:1015200

Soubory ke stažení:

 • Bezpečnostní list (pdf)
 • Technický list (pdf)